COIN-10624
Золото
Екатерина 2
Биткин: 32 (R), Конрос: 4/23
78 540   969 257 
COIN-1956
Золото
Екатерина 2
Биткин: 72 (R), Конрос: 12/21
39 240   534 137 
COIN-7135
Серебро
Екатерина 2
Биткин: 221, Конрос: 70/71
1 584   66 491 
COIN-8740
Серебро
Екатерина 2
Биткин: 482, Конрос: 155/28
156   99 479 
COIN-11026
Редкие
Серебро
Екатерина 2
Биткин: 293 (R1), Конрос: 110/23
792   309 205 
COIN-3766
Серебро
Екатерина 2
Биткин: 384, Конрос: 141/25
315   30 211 
COIN-3786
Новодел, Редкие
Серебро
Екатерина 2
Биткин: Н385, Н386 (R3)
315   553 519 
COIN-1669
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1035, 1036
1 784   24 876 
COIN-10601
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1116
435   37 041 
COIN-4812
Новодел, Редкие
Медь
Екатерина 2
Биткин: Н1079 (R2)
26 836 
COIN-38514
Серебро
Федор Алексеевич
45   335 
COIN-8379
Редкие
Медь
Екатерина 2
Биткин: 756 (R4), Конрос: 236/11
5 064   210 025 
COIN-4821
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1078
890   36 086 
COIN-38776
Серебро
Федор Алексеевич
22 
COIN-1872
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1152
238   30 000 
COIN-5728
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1189
243   12 000 
COIN-38860
Серебро
Федор Алексеевич
11 
COIN-12254
Медь
Екатерина 2
Биткин: 1226 (R1)
130   9 265 
COIN-42816
Мария Терезия - орел с гербом Австрии в центре
Золото
20 940 
COIN-10608
Новодел, Редкие
Медь
Екатерина 2
Биткин: Н1117 (R2)
44 000 
COIN-40455
Мария Терезия - Орел со щитом Австрии
Серебро
441 
COIN-12206
Новодел, Редкие
Медь
Екатерина 2
Биткин: Н1227 (R2)
71 816 
COIN-38201
Серебро
112 
COIN-40719
Серебро
926