COIN-1223
Panda (Панда); Золото;
20 000 Р  20 409 Р;
COIN-5983
Panda (Панда); Золото;
7 775 Р  38 165 Р;
COIN-5170
Panda (Панда); Золото;
75 000 Р  95 329 Р;
COIN-12792
Panda (Панда); Золото;
2 500 Р  5 851 Р;
COIN-1401
Panda (Панда); Золото;
19 450 Р  20 661 Р;
COIN-10195
Panda (Панда); Золото;
37 109 Р  37 500 Р;
COIN-6197
Panda (Панда); Золото;
7 500 Р  9 380 Р;
COIN-25608
XXIX летние Олимпийские игры, Пекин 2008 - футбол; Золото;
23 165 Р  25 975 Р;